piątek, 28 sierpnia 2015

Walki pod Chełmem w dniach 31.07-03.08.1915 r. (materiały niepublikowane)

31 lipca pod Chełm podeszła niemiecka 4 Dywizja Piechoty ze składu Korpusu Beskid (Beskidenkorps). Naprzeciwko siebie miała jednostki rosyjskiego XIV Korpusu (zapewne była tam m.in. 18 Dywizja Piechoty). Rosyjska linia obrony ciągnęła się na południe od miasta, m.in. wzgórzami w okolicach miejscowości Kasiłan, Kumów i Sielec. Za dnia zdobyto słabo obsadzone pozycje przednie (pod Kasiłanem 14 pułk piechoty – dalej „IR”) i pod osłoną ciemności zbliżono się do silnie obsadzonej pozycji głównej.

środa, 19 sierpnia 2015

Bitwa pod Zagrodami w dniu 07.08.1915 r. (cz.1)

Niewątpliwie najbardziej znaną bitwą stoczoną w okolicach Żyrzyna jest ta która miała miejsce 8 sierpnia 1863 r. podczas Powstania Styczniowego. Jednak niewiele osób wie o tym iż dokładnie 52 lata później, podczas I wojny światowej pobliskie Zagrody stały się miejscem kolejnej krwawej batalii...

wtorek, 18 sierpnia 2015

Działania niemieckiego 217 Rezerwowego Pułku Piechoty pod Markuszowem w dniach 31.07-03.08.1915 (cz.1)

Przełamanie rosyjskiego frontu pod Gorlicami w pierwszych dniach maja 1915 r. doprowadziło w efekcie do generalnego odwrotu wojsk rosyjskich, w trakcie którego armie austro-węgierskie i sprzymierzone z nimi oddziały niemieckie stopniowo odzyskiwały utracone wcześniej tereny i zajmowały w pościgu coraz większe obszary Królestwa Polskiego. Rosjanie cofali się stawiając zacięty opór na kolejnych liniach obrony – jedną z nich, na której walki rozgorzały w dniach 31 lipca – 3 sierpnia 1915 r. była pozycja ciągnąca się od wzgórz leżących na północ od Lublina wzdłuż drogi prowadzącej z Lublina do Kurowa i dalej do Puław. Na tej linii przyszło toczyć ciężkie walki m.in. Legionistom Piłsudskiego (słynna bitwa pod Jastkowem), natomiast na odcinku Kurów-Markuszów chlubne karty swej historii zapisała w tych dniach niemiecka 47 Rezerwowa Dywizja Piechoty.